About Our Company

บริษัท พีเอพี ไอที แอนด์ เซอร์วิส

ก่อตั้งอยู่ที่ 9/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ขึ้นทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนหน้านี้ ได้ขึ้นทะเบียนพาณิชย์ในนาม พีเอพี ไอที แอนด์ เซอร์วิส ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2556 รวมประกอบกิจการเข้าสู่ปีที่ 10 ซึ่งทางบริษัท ได้ประกอบธุรกิจ ด้านงานติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และจำหน่ายสินค้าไอทีทุกชนิด

ความเชี่ยวชาญ
100%
ความรวดเร็ว
100%
PAP IT AND SERVICE CO., LTD.

OUR SERVICE

PAP IT AND SERVICE CO., LTD.

OUR PORTFOLIO

Archives

No archives to show.

Categories

  • No categories